Τα άρθρα μας


 

Είναι γνωστό πως η Δυσλεξία ως Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία σχετίζεται με την επεξεργασία του γραπτού λόγου και κυρίως την ανάγνωση.

Πολλές φορές οι γονείς προβληματίζονται και αγχώνονται για την άρθρωση του παιδιού τους. Αυτό συνήθως συμβαίνει στην ηλικία των 3-4 ετών, δηλαδή με την εισαγωγή του παιδιού στον παιδικό σταθμό. Όταν οι γονείς εντοπίσουν κάποια δυσκολία στην άρθρωση απευθύνονται σε λογοθεραπευτή ή έρχονται σε επαφή με υπηρεσίες ειδικής αγωγής.

Αρκετοί δυσλεξικοί αναγνώστες αντιστρέφουν ή αντιμεταθέτουν τα γράμματα των λέξεων. Αυτά τα χαρακτηριστικά, που αποτελούν συμπτώματα και όχι την αιτία της δυσλεξίας, επηρεάζονται κυρίως από το σχεδιασμό του γράμματος και μερικές φορές και από τη χρωματική διαφορά σελίδας-φόντου και γράμματος.Έρευνες έχουν δείξει ότι ο σχεδιασμός ενός γράμματος...

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ή αλλιώς Δυσφασία) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον λόγο τόσο σε εκφραστικό όσο και σε αντιληπτικό επίπεδο. Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή εμφανίζουν ελλείμματα στην γλωσσική τους ανάπτυξη σε σχέση με την ηλικία τους, ενώ παράλληλα η ψυχολογική, νευρολογική και νοητική τους ανάπτυξη...

Πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς δυσκολεύονται να διακρίνουν τους δυσνόητους όρους «Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες» και «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» (γι' αυτό και όλοι συνήθως χρησιμοποιούν τον όρο Δυσλεξία).