Τα άρθρα μας


 

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ή αλλιώς Δυσφασία) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον λόγο τόσο σε εκφραστικό όσο και σε αντιληπτικό επίπεδο. Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή εμφανίζουν ελλείμματα στην γλωσσική τους ανάπτυξη σε σχέση με την ηλικία τους, ενώ παράλληλα η ψυχολογική, νευρολογική και νοητική τους ανάπτυξη...

Πολλές φορές παρατηρούμε τα παιδιά την ώρα της ανάγνωσης να μην τηρούν τα σημεία στίξης. Ένας διασκεδαστικός και ευχάριστος τρόπος για να τους μάθουμε τη χρησιμότητα των σημείων στίξης είναι τα "φανάρια της ανάγνωσης".