Συμβουλευτική γονέων


Συχνά μέσα στην οικογένεια υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία των μελών, που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις και εντάσεις.

Μέσα από τη συμβουλευτική, ο γονέας θα μπορέσει:

  • Να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά των παιδιών του
  • Να βρει λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας
  • Να διαχειριστεί το άγχος του
  • Να ενισχύσει τους δεσμούς της οικογένειας