Μαθησιακές Δυσκολίες


Συχνά παρατηρούμε ότι αρκετά παιδιά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου. Όσο κι αν προσπαθούν δεν μπορούν να πετύχουν το στόχο τους. Αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι για την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών.

Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει συχνά δυσκολίες σε τομείς, όπως η ανάγνωση, η γραφή, τα μαθηματικά, ο προφορικός και ο γραπτός λόγος.

Αφού πρώτα γίνει αξιολόγηση των δυσκολιών, στοχεύουμε μέσα από ειδικά εξατομικευμένα προγράμματα να βελτιώσουμε:

  • την ανάγνωση
  • την ορθογραφία
  • τον περιγραφικό και αφηγηματικό λόγο
  • την κατανόηση κειμένου
  • την οργάνωση της μελέτης