ΔΕΠΥ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής - Υπερκινητικότητας, γνωστή και ως ΔΕΠΥ είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει την προσοχή, την υπερκινητικότητα και τον έλεγχο των ενεργειών. 

Τα κύρια χαρακτηριστηκά είναι:

  • Διάσπαση της προσοχής
  • Παρορμητικότητα
  • Υπερκινητικότητα

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, διακρίνονται 3 τύποι:

  1. Απρόσεκτος Τύπος
  2. Τύπος Παρορμητικότητας- Υπερκινητικότητας
  3. Συνδυασμένος τύπος