Οργάνωση μελέτης


Στο κέντρο μας βοηθάμε το παιδί να γνωρίσει στρατηγικές μελέτης , οι οποίες θα το βοήθησουν ώστε να γίνει αναξάρτητο και να μπορεί να μελετά μόνο του χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχης παρουσία του ενήλικα.

Θα μάθει να:

  • Οργανώνει τις σχολικές εργασίες
  • Διαχειρίζεται τον χρόνο του και τον χώρο του
  • Να κατασκευάζει σχεδιαγράμματα
  • Να αναλύει και να κατανοεί κείμενα