Πρόγραμμα ανάπτυξης κινήτρων

Το κίνητρο είναι βασικό στοιχείο για τον καθορισμό και την επίτευξη των στόχων ενός ατόμου. Οι  μαθητές με κίνητρο, έχουν θέληση για μάθηση, προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν και διατηρούν την προσπάθειά τους  ακόμα και όταν νιώθουν άγχος ή εκνευρισμό. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές:

  • θα αυξήσουν την προθυμία τους για τις σχολικές εργασίες
  • θα μάθουν να προσπαθούν στον μέγιστο βαθμό
  • θα επιμένουν στη μάθηση, ακόμα και αν κάποιες στιγμές αποτυγχάνουν

Κατάλληλο για παιδιά και εφήβους.