Ψυχομετρική αξιολόγηση WISC-V

Η κλίμακα νοημοσύνης για παιδιά του Wechslerή αλλιώς το τεστ WISC, είναι ένα εργαλείο εκτίμησης του IQ.

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών.

Στο κέντρο μας χρησιμοποιούμε την τελευταία έκδοση, WISC-V