Ας ξεκινήσουμε 


Γνωριμία

Ξεκινάμε κάνοντας μία πρώτη γνωριμία με τους γονείς, ώστε να μοιραστούν πληροφορίες και τυχόν προβληματισμούς για το παιδί. 

Πρώτη Αξιολόγηση

Οι θεραπευτές αξιολογούν το παιδί με σκοπό τη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου προγράμματος.

Το πρόγραμμα 

Στο εξατομικευμένο πρόγραμμα ορίζεται τόσο η στοχοθεσία όσο και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της.

Ανατροφοδότηση

Κάθε τρίμηνο οι γονείς έχουν τη δυνατοτήτα να ενημερωθούν αναλυτικά για την πορεία του προγράμματος καθώς και για τους νέους στόχους που μπορεί να εχουν τεθεί.

Ολοκλήρωση 

Σκοπός μας είναι η ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος με επιτυχία.


Προγράμματα και μέθοδοι παρέμβασης

 • Πρόγραμμα αντιμετώπισης δυσκολίων της  ανάγνωσης- ορθογραφίας- Response to intervention (RTI) 
 • Πρόγραμμα αντιμετώπισης δυσγραφίας ( University of  Maryland) (Προσαρμογή στην ελληνική γραφή και στο λατινικό αλφάβητο)
 • Τεχνικές αποτελεσματικής μελέτης -BOOST
 • Καλλιέργεια εργαζόμενης μνήμης και χωρικής αντίληψης (University of New York)
 • Ανάπτυξη εκτελεστικών λειτουργιών (Executive functions program- University of New York)
 • Πρόγραμμα S.P.I.R.E (in English)
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης σχολικών κινήτρων (Γονείς-Μαθητής) (Albert Einstein College)
 • Πρόγραμμα αυτοδιαχείρισης συμπεριφοράς (Self regulation program) ( 5-15 ετών)
 • Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω παιχνιδιού με κάρτες (Dragon's game) 
 • Κοινωνικές ιστορίες (Social Stories)
 • Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)
 • Λειτουργική Αξιολόγηση Συμπεριφοράς - Functional Behavior Assessment (FBA) 
 • TEACHH
 • Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (CBT) 
 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI) 
 • Πρωτόκολλο WIilbarger (Αντιμετώπιση  αισθητηριακής αμυντικότητας)
 • PECS
 • MAKATON
 • FLOORTIME
 • Signs Make Talk (SIMATA)