Υπηρεσίες 

Δυσλεξία- Μαθησιακές Δυσκολίες


Εργοθεραπεία


Συμβουλευτική Γονέων


Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές