Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Με τον όρο Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, αναφερόμαστε σε μία όμαδα διαταραχών με κύρια χαρακτηριστικά, τη δυσκολία στις κοινωνικές, επικοινωνιακές και γνωστικές δεξιότητες, τις επαναλαμβανόμενες, στερεοτυπικές συμπεριφορές και τα  περιορισμένα ενδιαφέροντα. 

Η διάγνωση γίνεται απο παιδοψυχίατρο ή αναπτυξιολόγο.