Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

2020-01-15

Πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς δυσκολεύονται να διακρίνουν τους δυσνόητους όρους «Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες» και «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» (γι' αυτό και όλοι συνήθως χρησιμοποιούν τον όρο Δυσλεξία).

Βέβαιο είναι πως και οι δύο όροι αναφέρονται στις αιτίες που δυσκολεύουν το παιδί στη διαδικασία της μάθησης. 

Βασικό κριτήριο διαφοροποίησης των δύο όρων είναι ο δείκτης νοημοσύνης.Μπορεί και στις δύο περιπτώσεις να έχουμε φυσιολογικό Δείκτη Νοημοσύνης ωστόσο στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες η νοημοσύνη κυμαίνεται από μέση φυσιολογική έως ανώτερη.Στην κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών ανήκουν:

  • Δυσλεξία
  • Δυσορθογραφία
  • Δυσγραφία
  • Δυσαριθμησία