Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

2020-01-15

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ή αλλιώς Δυσφασία) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον λόγο τόσο σε εκφραστικό όσο και σε αντιληπτικό επίπεδο. Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή εμφανίζουν ελλείμματα στην γλωσσική τους ανάπτυξη σε σχέση με την ηλικία τους, ενώ παράλληλα η ψυχολογική, νευρολογική και νοητική τους ανάπτυξη είναι φυσιολογική. Σε μικρή ηλικία, συνήθως, παρατηρείται δυσκολία στην παράγωγη των πρώτων λέξεων καθώς και στην εκμάθηση και εκφορά της γλώσσας. 
Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή επηρεάζει τα παρακάτω γλωσσικά επίπεδα:

  • Φωνολογικό
  • Σημασιολογικό
  • Μορφολογικό
  • Συντακτικό
  • Πραγματολογικό


Συχνά υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στη Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και τη Δυσλεξία.Η διάγνωση πρέπει να γίνεται στη κατάλληλη ηλικία, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη διαφοροποίηση από άλλες διαταραχές της ανάγνωσης ή από ψυχολογικούς παράγοντες. Γι' αυτό απαιτείται και η συνδρομή λογοθεραπευτή στη διαδικασία της αξιολόγησης του παιδιού.Η αιτιολογία της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής έχει απασχολήσει αρκετά την επιστημονική έρευνα. Μελέτες έχουν δείξει πως μπορεί να έχει γενετική σύσταση, ενώ άλλες έρευνες θεωρούν σημαντικό παράγοντα το περιβάλλον και ιδιαίτερα τα ελλιπή γλωσσικά ερεθίσματα που παρέχονται στα παιδιά.