Δυσλεξία- Δυνατότητα ή Δυσκολία;

2020-05-31

Είναι γνωστό πως η Δυσλεξία ως Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία σχετίζεται με την επεξεργασία του γραπτού λόγου και κυρίως την ανάγνωση. 

Φυσικά υπάρχουν αρκετοί λόγοι που κάποιος μπορεί να δυσκολεύεται όταν διαβάζει. Κάποιοι μπορεί να δυσκολεύονται λόγω αισθητηριακών δυσκολιών (μειωμένη όραση ή ακοή) ενώ κάποιοι άλλοι λόγω φτωχών κοινωνικομορφωτικών ευκαιριών (που οδηγούν σε ελλιπή σχολική φοίτηση). 
Κάποιοι άλλοι όμως εμφανίζουν αναγνωστικές δυσκολίες χωρίς να μπορούμε να εντοπίσουμε τα αίτια στο περιβάλλον αφού δεν έχουν αισθητηριακές δυσκολίες και η φοίτηση τους ήταν ορθή. Συνήθως αυτοί είναι που χαρακτηρίζονται ως δυσλεξικοί.


Η Δυσλεξία μπορεί να εκδηλώνεται εντονότερα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, όμως, ως δυσκολία επιδρά, κυρίως, στην επεξεργασία της πληροφορίας. Επηρεάζει δηλαδή, τον τρόπο που λαμβάνουμε, συγκρατούμε και οργανώνουμε την όποια πληροφορία αλλά και την ταχύτητα που θα την επεξεργαστούμε.Κάθε δυσλεξικός είναι διαφορετικός. Έχει το δικό του προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών που τροποποιείται ανάλογα με τον τρόπο και την ταχύτητα οργάνωσης και επεξεργασίας των δεδομένων που καλείται να διαχειριστεί. Και αν σκεφτούμε ότι η Δυσλεξία μπορεί να συνυπάρχει και με άλλου τύπου δυσκολίες όπως η Δυσπραξία, η ΔΕΠΥ ή η ΔΑΦ, αντιλαμβανόμαστε ότι ο χαρακτηρισμός κάποιου ατόμου ως δυσλεξικό είναι ανούσιος.

Η Δυσλεξία πλέον δεν θεωρείται πρόβλημα αλλά ένας διαφορετικός τρόπος επεξεργασίας του γραπτού λόγου και των πληροφοριών γενικότερα. Παρόλο που αρκετοί εστιάζουν στις αρνητικές επιπτώσεις της δυσλεξίας οι δυσλεξικοί συνήθως έχουν ανεπτυγμένες ικανότητες:

  • Δημιουργικότητας
  • Αποκλίνουσας σκέψης
  • Διάκρισης «του όλου»
  • Οπτικοχωρικής επεξεργασίας και τρισδιάστατης σκέψης
  • Επίλυσης προβλημάτων
  • Επικοινωνίας και κοινωνικότητας


Και σίγουρα μπορούν να μάθουν με επιτυχία όταν

  • Συνδέσουν αυτό που θέλουν να μάθουν με το προσωπικό ενδιαφέρον τους και πλέον αποκτήσει νόημα γι' αυτούς
  • Σκεφτούν και ταξινομήσουν τις πληροφορίες με τη μορφή μοτίβου και όχι σειριακά
  • Σκεφτούν ολιστικά και όχι «βήμα-βήμα»
  • Μάθουν κάτι εμπειρικά και όχι θεωρητικά.