Τα φανάρια της ανάγνωσης

2018-11-10

Πολλές φορές παρατηρούμε τα παιδιά την ώρα της ανάγνωσης να μην τηρούν τα σημεία στίξης. Ένας διασκεδαστικός και ευχάριστος τρόπος για να τους μάθουμε τη χρησιμότητα των σημείων στίξης είναι τα "φανάρια της ανάγνωσης".

Αρχικά, σχεδιάζουμε με τον μαθητή ένα φανάρι. Στην συνέχεια, ζητάμε να μας το ζωγραφίσει με τα χρώματα που βλέπει στα φανάρια του δρόμου, δηλαδή κόκκινο, πράσινο και πορτοκαλί. Έπειτα συζητάμε με το παιδί τι συμβολίζει καθένα από αυτά. Με το κόκκινο σταματάμε, με το πράσινο προχωράμε και με το πορτοκαλί μειώνουμε την ταχύτητα μας.Αφού έχει κατανοήσει το συμβολισμό των χρωμάτων και τη σημασία τους, εξηγούμε πως αυτός είναι και ο ρόλος τους μέσα στο κείμενο. Η τελεία είναι το κόκκινο φανάρι, το κόμμα το πορτοκαλί και το πράσινο το υπόλοιπο κείμενο. 

Στη συνέχεια, το παιδί εντοπίζει τα σημεία στίξης, χρωματίζει με τα αντίστοιχα χρώματα και ξεκινά με το αυτοκίνητο το ταξίδι της ανάγνωσης!!