Η Φιλοσοφία μας 


Το Τέχνασμα δημιουργήθηκε το 2016, έχοντας ως όραμα την εξέλιξη της μάθησης και την ανάδειξη της βαθύτερης γνώσης.

Βασική μας επιδίωξη είναι η διερεύνηση των ικανοτήτων του κάθε παιδιού, ο προσδιορισμός των εξατομικευμένων αναγκών του και τέλος, η ενδυνάμωση των ατομικών του δεξιοτήτων, η οποία θα λειτουργήσει ως ελκτική δύναμη για την προσπέλαση των εμποδίων στη μάθηση.

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην πεποίθηση πως τα παιδιά μαθαίνουν τα πάντα, αρκεί κάποιος να τους δείξει τον τρόπο που τους ταιριάζει, και φυσικά το κατάλληλο Τέχνασμα!

"Η Γνώση θέλει να μιλά. 

Η Σοφία θέλει να ακούει."